SVB Közlemény – Maraton versenyek –

SVB. KÖZLEMÉNY A MARATON VERSENYEKKEL KAPCSOLATBAN

Az elmúlt néhány napban több megkeresés érkezett a „Maraton” bajnokság hibás számítását kifogásolva. Ebből azt a következtetést szűrtük le, hogy a tagság nincs tisztában a maraton versenyek kiírásaival kapcsolatban. Ezért némi magyarázattal együtt ismét közzétesszük a Sportszövetség honlapján egyébként 2023. január óta megtalálható kiírásokat.

A hivatalos kiírások a következők:

MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG 2023.

 CSAPATBAJNOKSÁGOK:

Maraton bajnokságban a 750 km feletti távolságokról a hivatalos versenyszervezők által rendezett versenyeken, minden résztvevő tenyésztő 1-es csapatának maximum 5 db. galambjából, utanként az első 2 galamb koefficiens összeadásával számolható.

– A csapatbajnoki sorrend megállapítása: Minden rész-táv bajnokságban elsődlegesen az utankénti első 3 csapatgalamb (maraton bajnokságban az első 2 csapatgalamb) által elért helyezések száma, majd az ezek alapján elért coefficiens. Az alacsonyabb össz. koefficienssel rendelkező csapat kerül előbbre.
– A versenyek lehetnek országos, zóna, régió, versenykerületi, versenyszervezői, földrajzi alapon előre kijelölt versenyszervezői – röpcsoporti.

Röpcsoport kialakítások az Országos Sport és Versenyszabályzat melléklete I. fejezet 2./ pontja alapján lehetségesek. A tervezett kialakításokat március 15-ig be kell terjeszteni az SVB. felé és azok az SVB. jóváhagyása után lesznek hivatalosak.

– A díjlista terjedelme, az indult galambok 20 %-a.

MAGYARORSZÁG NEMZETI MARATON CSAPAT BAJNOKSÁGA:

  – 750 km feletti távolságokról rendezett versenyek. (Sportszövetségi, versenyszervezői, Maraton Klubok versenyei)

– Mindenkinek a két legjobb versenyút eredménye számít.
– Minimum 40 versenyző és 300 galamb részvétele szükséges.
– Díjazás: I. 50.000,- Ft, II. 30.000,- Ft, III. 20.000,- Ft. + 1.-5. serleg
– Maraton versenyeken alkalmazott számítás: koefficiens =    (elért helyezés x 1000)
                                                                                               (indított létszám x dúc km)

 

Más kiírás vonatkozik a ROSTOCKBÓL rendezett MAGYAR NEMZETI MARATON VERSENYRE!

 Magyar Nemzeti MARATON Verseny 2023 (Rostock 2023. 07. 22.)

– A Rostock-ból 2023.07.22-én megrendezendő Nemzeti Maraton versenyen, alanyi jogon minden olyan tagunk, aki 2023. évre versenyengedélyt váltott és szabályosan alap-nevezte galambjait, 1 db. galambbal, költség megfizetése nélkül részt vehet. Aki több galambot küld, annak is 1 galamb ingyenes! A szállítás központi szervezésű. A részvétel feltétele, hogy a küldeni szándékozó tenyésztők saját versenyszervezőjüknél (kerület) legkésőbb 2023.07.10-ig bejelentsék az általuk küldendő darabszámot. Ennek hiányában a versenyen nem tudnak részt venni!

– A versenyen kizárólag 2023-ra versenyengedélyt váltott tenyésztők szabályosan alapnevezett galambokkal vehetnek részt.
– Bármilyen hivatalos FCI gyűrűvel gyűrűzött galamb nevezhető a versenyre. (kivéve 2023-as évjárat)
– Minden tenyésztő tetszőleges számú galambbal vehet részt a versenyen, azonban a csapatversenyben 1 db. csapattal kerül értékelésre (versenyjegyzőkönyv első 6 helyére írt galamb), a többi galamb egyéni induló.

– Egy csapat 6 galamb, melyekből az első 3 pontszámának összessége rangsorol.
– A zóna lista pontosztása 100 pontról indul.
– Értékelés 6 db. zónában (753-1068 km között, zónánként 52 km átrepülés).
– Nemzeti össz. csapatértékelés a saját zónákból hozott pontok alapján történik
– Díjazás zónánként egyéni és csapat 1-3. Nemzet össz. csapatdíjazás 1-3.
– Nevezési díj a második galambtól 1000 Ft/galamb. (5000,- Ft / 6 db-os csapat)
– A galambok versenyre szállítása központi, Sportszövetségi és Maraton klubok szervezésében.

Ez kiírás csak erre a versenyre vonatkozik, ugyanakkor ez a verseny is beszámítható a fentebb ismertetett MAGYARORSZÁG NEMZETI MARATON CSAPATBAJNOKSÁGBA, az arra vonatkozó kiírás szerint (5/2, coefficiens)!

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a Maraton klubok is további saját kiírásuk szerint versenyeznek és számolnak eredményeket.

 

Kérjük fentiek tudomásul vételét és a kiírások alapos áttanulmányozását!

SVB.

A hozzászólások le vannak tiltva.