VB. TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatom a tagságot, hogy a 2021.06.05-én, Radeburg-Észak feleresztési helyről megrendezett nemzeti zóna versenyen történt él-galamb jelentési problémákat kivizsgáltuk és azzal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:
Pulovics Róbert (Derby Klub – X-08) érkező galambjai nem kerültek felírásra a galambom.hu, él-galamb jelentések rovatába. A vizsgálat során megállapítható volt, hogy a Derby Klub vezetője – Nagy S. Miklós elnök úr – nem egyértelmű előzetes tájékoztatása alapján Paulovics Róbert jóhiszeműen választotta az sms-ben történő bejelentést. A bejelentés az első galamb érkezése után 4 (négy) perccel történt. Ennek tényét Nagy S. Miklós a telefonjából kinyert képernyő felvétellel igazolta. Tájékoztatott továbbá, hogy a sok bejelentés közepette, elmulasztotta az információ továbbítását a  galambom.hu megfelelő felületére. A felelősséget vállalja és az érintettektől elnézést kér! Mivel a tenyésztő a továbbjelentés elmulasztásában vétlen, az eredmény elfogadásra kerül.
Megállapítást nyert továbbá, hogy a Derby Klub ezen versenyen nem végzett egyetlen él-galamb ellenőrzést sem, holott azt az OSVSZ előírja a versenyszervezők számára!
Fentiek okán az OVB. a Derby Klub vezetőségét és versenybizottságát figyelmezteti és felszólítja a szabályok maradéktalan betartására és betartatására!

Bár a Sportszövetség honlapján, Facebook oldalán, valamint kivonatosan a szaklap márciusi számában is kihirdetésre kerültek a vonatkozó szabályok az OVB. megítélése szerint a tagság és sajnos a versenyszervezők egy része is tájékozatlan ez ügyben! Ezért itt ismételten közzétesszük a szabályzat ezen részét:

OSVSZ. 2021. 10 § 11/. Élgalamb, élcsapat jelentések:

  • Hosszú-távú versenyeken, valamint az egynapos országos versenyeken, maraton versenyeken, az él-galambokat jelenteni kell, lehetőleg azonnal, de legkésőbb fél órán belül (telefon, sms, e-mail, fax) az Egyesületi civil társasági VB-nek aki tovább jelenti az él-galambot a Tagszövetségi VB-nek, vagy a verseny szervezőknek.
  • Minden tenyésztő köteles az első galambját jelenteni. Amennyiben ez nem történik meg, és a galamb a legmagasabb szintű díjlistán az első 5 %-ba kerül, úgy a galamb eredményét törölni kell.
  • Ugyancsak jelenteni kell, ha a verseny távjához, nehézségi fokához mérten a tenyésztő galambjai feltűnő sűrűséggel érkeznek. 500 km feletti távon az első három galamb érkezésének jelentése kötelező abban az esetben, ha vélhetően ez az eredmény kimagasló csapateredménynek számít. Ennek megítéléséhez segítséget nyújt a szövetség által elfogadott eredményközlő rendszer „élgalamb jelentések” rovata.
  • A pénzdíjas versenyek él-galambjait a rendező szervezet által előírt külön kiírás szerint kell jelenteni
  • Galamb érkezésének jelentésére a hivatalos eredményszámoló rendszert kötelezően használni kell. A versenyzőnek vagy a VB-k-által megbízott személynek.
  • A LIVE üzemmódban működő rögzítő rendszerek automatikus jelentése elfogadott a saját szerverén is.
  • Az él-galambok jelentése alapján közzé tett lista tájékoztató jellegű, nem jelent hivatalos listát.

Mészáros János
MB. OVB. Elnök

A hozzászólások le vannak tiltva.