Meghívó Pannon Maraton küldöttgyűlésre

Tisztelt Sporttársam!

 

A Pannon Maraton Klub elnöksége nevében, tisztelettel meghívjuk, az egyesület küldöttgyűlésére.

Ideje: 2017. március 19. /vasárnap/ 10 óra.

Helye: 5900 Orosháza Pacsirta u 8. /Pártok Háza/

 

Napirendi pontok:

1.) 2016. évi elnökségi beszámoló, és gazdálkodás megvitatása, elfogadása

2.) Ellenőrző bizottság beszámolója

3.) 2017. évi költségvetés elfogadása

4.) 2017. évi öreg és  fiatalok versenyének megvitatása, elfogadása

5.) Egyebek

Kérjük a küldötteket, hogy küldöttgyűlés megkezdéséig, a küldöttgyűlés határozatának megfelelően, 2017 évre az 500 Ft/év tagdíjat rendezzék.

Orosháza, 2017. március 04.

Tisztelettel:

Mihalik Csaba      Bagaméri László

elnök                      titkár

A hozzászólások le vannak tiltva.