Elnökségi ülés: egyhangú igen a nemzeti versenyekre

December 13-án kedden tartotta a szövetség elnöksége az idei utolsó ülését Budapesten, a Sportok Házában. Az egyik legfontosabb téma, a a 2017-es versenyprogram megtárgyalása mintegy két órát vett igénybe. Ez is jelezte, hogy az országos versenybizottság (OVB) előterjesztése több ponton vitákat váltott ki, de magát az előterjesztést végül néhány kisebb módosítás után egyhangúlag fogadta el a grémium.

A jövő évi versenyek tervezetét előzetesen megtárgyalta az OVB, az anyagot írásban is kiküldték az elnökség tagjainak, akik ily módon felkészülten vehettek részt a munkában. Konrád János, az OVB elnöke pontról pontra végigvette a leglényegesebb elemeket és ahol eltérő nézetek jelentek meg, mindaddig nem haladtak tovább, amíg egyértelműen nem kristályosodott ki a többségi álláspont. Volt, ahol mindössze egy szavazaton múlt a döntés.

Konrád János már az elején kijelentette: a versenybizottság tagjai sok energiát és munkát fektettek a tervezet elkészítésébe, s igénylik, hogy álláspontjuknak az eddiginél nagyobb súlya legyen a végső szó kimondásakor. Megjegyezte azt is, hogy a Derby Klubbal kötött korábbi megállapodás alapján a versenyprogram kibővült, így például a Magyar Nemzeti Dúcbajnokságot oly módon hirdetik meg, hogy azon a klub szövetségi tagsággal és versenyengedéllyel rendelkező postagalambászai is részt tudjanak venni.

A Magyar Nemzeti Dúcbajnokság esetében 2017-ben fontos változás, hogy az eredményeket az első tíz küldött galamb után kettő, minden megkezdett öt után újabb egy galamb helyezése alapján számolják.

Igen érdekes vita bontakozott ki a nemzeti hosszútávú bajnoksággal kapcsolatban. A kiírás szerint az országos bajnokot három út alapján hirdetik ki, ebből csak egynek kell 600 kilométer felettinek lennie, a másik kettő 500 kilométernél hosszabb kell hogy legyen. Az elnökség tagjai közül többen úgy vélték, hogy emelni kellene a minimális távolságokat, ám ellenérvként az hangzott el, hogy manapság a hatszáznál hosszabb utakon egyre csökken a küldött galambok száma, ezért nem indokolt a változtatás.

Felmerült, hogy a kerületek minden bajnokságát egységesen koefficiens alapján kellene kiszámolni, ez az elképzelés – amely nem először került elő – azonban nem kapott nagyobb támogatást.

A vita során kiderült az is, hogy Magyarországon az európai átlagtól eltérően, nagyon sok bajnoksági forma van, szám szerint a 26 kerületben több mint 5000! Ezt jelenleg a galambom.hu oldalon működő számoló program még tudja kezelni, de ésszerű lenne, ha a kerületek újragondolnák a bajnokságokat és esetleg ezek száma csökkenne.

Ami a hosszútávot illeti, érdekességként elhangzott: a Magyarország Maraton Bajnoka címre ebben az évben mindössze ketten pályáztak, ők biztosan megkapják a versenykiírásban szereplő díjakat.

2017-ben az országos maraton bajnokság győztesét öt küldött galambból két befutóval veszik figyelembe, de csak az a verseny lesz érvényes, amelyre legalább 600 galambot küldtek. A díjazás összege jövőre nem változik.

A téma kapcsán többször is előkerült a régi vita: miért nem akarnak együtt engedni a kerületek? A szállítási költségeket ugyanis jelentősen lehetne csökkenteni, ha a hosszútávú versenyekre közösen szállítanák a galambokat és együtt is versenyeznének. A kérdésre egyértelmű választ senki sem tudott adni, így továbbra is csak találgatni lehet, miért zárkóznak el a közös versenyektől a kerületek. “Kikezdik azokat a vezetőket, akik közösködni akarnak” – jegyezte meg az egyik elnökségi tag, amire a többiek erősen bólogattak.

Ugyancsak felmerült, hogy a jelenlegi pénzügyi feltételek mellett egyre nehezebb finanszírozni a nemzeti bajnoki rendszert. Mivel egyre nagyobb a kedvezményezettek száma, más rendszert kellene bevezetni. Elhangzott ötletként, hogy nem a tagdíjból kellene engedményt adni, hanem a versenyengedélyért fizetett összegből. Bárdos István szövetségi elnök azonban kérte: a 2019-es választásokig ne változtassanak a jelenlegi rendszeren.

Számos más esetben is kisebb-nagyobb módosításokkal fogadták el egy-egy bajnoksági forma tervezetét. Érdemes lesz hát alaposan elolvasni a kiírást, a mely hamarosan a szövetség honlapján teljes terjedelmében elérhető lesz.

A napirendi pont lezárása után Tóth István, az országos bíráló bizottság elnöke adott tájékoztatást a januárban sorra kerülő országos kiállítás előkészítéséről. Elmondta, hogy minden a megszokott mederben halad. Bárdos István azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a madárinfluenza következtében elrendelt területi zárlatok miatt csak olyan galambok szállíthatók fel Budapestre, amelyek esetében érvényes hatósági engedélyt tud az illető tenyésztő és kerület felmutatni. Ez érvényes mindenkire, függetlenül attól, hogy az ország mely részéből vesz részt a kiállításon.

Ez azért is fontos, mert az elnökség tudomására jutott, hogy néhány kerületben úgy szerveztek kiállításokat, hogy nem figyeltek erre a fontos szempontra.

Pethő Attila főtitkár felvetette, hogy a mostani országos kiállításon kísérletként a bírálók használjanak hordozható számítógépet, tabletet, mert az így rögzített adatok azonnal a számoló programba kerülhetnek. Legutóbb késő éjszakáig tartott az írnokok által papírlapokra írt számok bevitele és összegzése – hangzott el. Az elnökség ezt a javaslatot támogatta.

Döntés született egy átigazolási ügyben is: a bonyhádi egyesület szeretne kerületet váltani, s mivel ehhez minden hozzájárulás a rendelkezésükre áll, az elnökség is áldását adta rá.

Ezt követően Bárdos István előterjesztése nyomán kitüntetésekről döntöttek. Tekintettel arra, hogy 2017-ben a Magyar Postagalamb Sportszövetség fennállásának 135. évfordulóját ünnepli, az elnök kérte, hogy a szokásosnál több elismerést adjanak át. Ehhez a grémium hozzájárult és a nevek ismeretében hozta meg döntését.

Szóba került a januárban Brüsszelben sorra kerülő olimpia is. A szövetség megszervezi a magyar galambok kiszállítását, s arról is szó volt, hogy bírálóként Tóth Istvánt küldi Magyarország, tartalékként Doholuczki Tibor alelnököt jelölik.

Végezetül Bárdos István köszönetet mondott a Tiszafüreden megrendezett Bajnokok találkozója szervezőinek, s kérte, hogy a 2017-es rendezvényt is pályáztatás útján rendezzék majd meg.  A 135 éves jubileumi ünnepséget is ekkora tervezi a Szövetség. S még egy fontos dolog: tekintettel a galambom.hu immár csaknem végleges fejlesztésére, jövőre a szövetség már csak elektronikusan teljesített adatszolgáltatást fogad el a kerületektől.

A hozzászólások le vannak tiltva.