Soros elnökségi ülés 2016. február 9-én Budapesten

szövetség-logója-átlátszóA küldöttgyűlés előtti utolsó elnökségi ülését tartotta a Magyar Postagalamb Sportszövetség 2016. február 9-én Budapesten, a Sportok Háza tanácstermében. Az ülésen megjelent több érdeklődő sporttárs, köztük Tasi Tibor és Nagypál László, akik napirendi érintettségük címén voltak érdekelve.

A tanácskozás elején azonban olyan, időnként indulatos vita alakult ki néhány elnökségi tag és elsősorban Tasi Tibor között, amely miatt a testület szoros szavazással úgy döntött, hogy a zavartalan munka érdekében zárt ülést rendel el. Az érdeklődők távozása után egy újabb döntéssel viszont megszavazták, hogy a sajtó munkatársai végig jelen lehetnek.

Egyben kérték a távozókat, hogy várjanak türelemmel, hiszen az interneten és más fórumokon kibontakozó vita felvetéseit és Nagypál László levelét napirendi pontként megtárgyalja a grémium, s ennek során készek meghallgatni minden javaslatot és kérést. A legfontosabbakat adott esetben a küldöttgyűlés elé is terjesztik.

A napirend elfogadása után a több mint négy órás tanácskozáson elsősorban a március közepén sorra kerülő küldöttgyűlés előkészítése volt a központi téma. Bárdos István elnök tájékoztatást adott az eltelt egy év eseményeiről, a gazdasági munkáról, a változásokról, javaslatára ismét kisebb pontosításokat hajtottak végre a küldöttek elé kerülő alapszabály tervezetben – ezt a szövetség honlapján bárki megismerheti -, végül Kupai Béla, az ellenőrző és Gyulai József, a fegyelmi bizottság elnöke ismertette beszámolójának főbb mondandóját.

Nem sokkal dél után került sor annak a napirendi pontnak a tárgyalására, amelyre várták vissza a tíz órai kezdésre érkező sporttársakat. Ám közülük mindössze Ökrös Kálmán jelent meg, így a megbeszélés több egyéb dolog mellett a Derby Klubbal kialakult viszonyra korlátozódott. Az elnökség egyetértett abban, hogy bár a Derby Klub hivatalosan a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagszervezete jelenleg is, az elmúlt időszakban nem sikerült több olyan kérdésben egyezségre jutni, amely pedig a nyugodt versenyzéshez nélkülözhetetlen.

Ezért az elnökség úgy döntött, hogy még a küldöttgyűlés előtt újabb megbeszélést kezdeményez dr. Gotthard Lászlóval, a klub elnökével és kész a szövetség működési és versenyszabályzata által megszabott keretek között megállapodást kötni.

Az elnökség ismét kinyilvánította, hogy alapvető érdek a hazai postagalambsport egységének fenntartása, ugyanakkor végig kell gondolni az olyan új kihívásokra adott lehetséges válaszokat, mint a Derby Klub megjelenése. A nehézséget alapvetően az okozza, hogy amíg a szövetség jelenlegi felépítése demokratikus alapokon nyugszik, addig a Derby Klub inkább egy pénzügyi vállalkozásnak tekinthető. Ennek ellenére – szögezte le az elnökség – van lehetőség arra, hogy a klub hivatalosan elismert, az országos eredményekbe is beszámító versenyeket rendezzen.

A jelenlévők egyben sajnálatukat fejezték ki, hogy a napirendi pont tárgyalására a vártnál szűkebb részvétel között került sor.

A tanácskozás során Kupai Béla, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette az interneten történő véleménynyilvánítással kapcsolatos gondolatait, amelyet a Szaklapban is megjelentetünk.

Kupai Béla írása ide kattintva érhető el.

A hozzászólások le vannak tiltva.