Ismételt kérés (SVB)

Tisztelt Versenyszervezők!

 

A 2022.05.05-én kiküldött levelünkben részletesen leírtuk, hogy az ellenőrzési jegyzőkönyvek tartalmi részével és a fájl nevekkel kapcsolatosan mi az elvárásunk.

Eddig az előírásoknak megfelelő jegyzőkönyv nem-igen érkezett hozzánk. A kért fájl név alkalmazását senki nem produkálta. Az SVB. úgy véli, hogy ha továbbra sem követeljük meg a szabályok betartását, soha nem érjük el a kívánt rendszerezettséget. Nem azért kértük az egységes fájl név kezelést, mert úri kedvünk azt diktálta, hanem azért, hogy az áttekinthetőség és a visszakereshetőség lényegesen egyszerűbb legyen. A jegyzőkönyvet elkészítő szervezet vb. egy perc alatt megteheti azt a néhány átnevezést, míg a szövetségi vb-nek a több száz jegyzőkönyv beazonosítása és regisztrálása rengeteg felesleges munkába és elpazarolt időbe kerül.

Kérjük továbbá, hogy a jegyzőkönyveket ne az e-mail-be másolják be, hanem csatolt mellékletként küldjék!

Ezért az eddig beküldött jegyzőkönyveket nem fogadjuk el! Ismét mellékeljük a kitöltésnél és az átnevezésnél előírt mintát. kérjük az eddig leadott jegyzőkönyveket is a szerint módosítani és újraküldeni!

A jegyzőkönyvek beérkezésének ideje táblázatban rögzítve lesz!
Kérem mindenki figyeljen oda a szabályos és helyes ellenőrzésekre!

Üdvözlettel: Mátyók György
SVB Elnök

SVB alakuló ülés kivonat 2022.05.04.

Jegyzőkönyv kivonat az SVB. alakuló üléséről

 

2022.05.04-én megalakult az új Sportszövetségi Versenybizottság, melynek tagjait az Sportszövetség elnöksége a 2./2022.04.26 számú határozatában foglaltak szerint elfogadta!
SVB. elnök: Mátyók György, tagok: Barna Ákos; Harsányi Árpád; Hortai András; Nagy-Varga Viktor; Nyitrai János; Takács Ferenc; Tompa Zsolt; Viglidán Péter
Az SVB. munkáját segítő tagok: Mihalik Csaba Alelnök, Mészáros János Elnökségi tag

A tagok egyenkénti, rövid bemutatkozása után  Mátyók György ismertette a új SVB-re váró feladatokat és a munka elvégzésére vonatkozó terveket.

 

  • A szezon megkezdésével máris jelentős mennyiségű feladat hárul a bizottságra. Elsősorban a szállítások, illetve a versenyekkel kapcsolatos ellenőrzések, illetve az azokkal kapcsolatos irányelvek meghatározása a legfőbb feladat. Ennek elősegítésére néhány napon belül a versenyszervezők VB-i újabb információkat kapnak. Az ezekben leírt módon kell az ellenőrzéseiket elvégezni, dokumentálni.
  • A szállítások, startvideók ellenőrzésével, valamint a beérkező ellenőrzési jegyzőkönyvek és anyagok nyilvántartásával és áttekintésével 2 – 2 SVB tag került megbízásra. Munkájukat folyamatosan végzik tapasztalataikról beszámolni kötelesek. A versenyszervezők VB-it felhívják az esetleges hiányosságok, hibák kiküszöbölésére.
  • Fontos feladat az egyre inkább terjedő LIVE rendszerek szabályos használatának ellenőrzése, a szabályok és lehetőségek a használó tagokkal való megismertetése.
  • A helyszíni ellenőrzések lebonyolításában minden SVB tag részt vesz országszerte.
  • Ugyancsak feladatokat vállalnak a 2. Családi napon való szervezésben és díj átadásban.

Mészáros János elnökségi, aki az elmúlt időszakban megbízott SVB elnöki feladatokat látott el, a továbbiakban is együttműködik az SVB-vel. Az SVB és az Elnökség közötti szoros kapcsolattartáson túl feladata a szabályok karbantartása, a nemzeti szintű versenyek szervezésében, eredményszámolásában, a díjazások előkészítésében való részvétel, továbbá az eredményszámoló programban a tenyésztői dúckoordináták ellenőrzése, esetleges beállítások elvégzése.

A napi operatív feladatok irányítója Mátyók György SVB elnök.

Az Elnökség nevében is köszönetet szeretnénk mondani az előző versenybizottság tagjainak az eddig végzet munkájukért. További sikeres versenyzést és egészségben gazdag évet kívánunk nekik!

Mátyók György
SVB Elnök

Jegyzőkönyv kivonat elnökségi ülésről 2022.04.26.

Magyar Postagalamb Sportszövetség
1076 Budapest, Verseny u.14.

Jegyzőkönyv kivonat

elnökségi ülésről
2022.04.26. 10 óra
Új Tanya Csárda, 6055, Felsőlajos, Közös 150.
GPS: N:47°-17’- 3,11’’ , E:19°-30’-21,00’’

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.

Hegyi György köszönti a megjelenteket, megállapítja, az elnökségi ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Papdi Imrét. A jelenlévők Papdi Imrét egyhangúlag elfogadják jegyzőkönyvvezetőnek.
Hitelesítőnek javasolja Garaczi Jánost és Mátyók Györgyöt. A jelenlévők egyhangúlag elfogadják Garaczi  Jánost és Mátyók Györgyöt hitelesítőnek.

 

Napirendi pontok:

1: A 2. Családi Nap Lajosmizse rendezvény helyszínének bejárása
2: VB elnöki tájékoztató(kik lesznek a tagok, mikor lesz alakuló ülés?)
előadó: Mátyók György
3: Az Országos Bíráló Bizottság beszámolója az olimpiai részvételről
előadó: Tóth István
4: Az T-14-T-16, versenyzési lehetősége
előadó: Mihalik Csaba
5: OSVSZ módosítása, javaslat a 10napos óvási határidőre
előadó: Mátyók György
:Tóth István
6: Benzing hozzájárulás aktuális állapota
előadó: Mészáros János
7: Kettős tagság problémaköre, aktuális állapota
előadó: Papdi Imre
8: Fiatal galamb VB, fiatal galamb Európabajnoksági részvétel, nevezés (Mira)
előadó: Mihalik Csaba
: Papdi Imre
9: FCI javaslat az Ukrán galambászok támogatására (1 euró/fő), befizetések állapota
előadó: Papdi Imre
10: Versenyszervezői megállapodások kérdése
előadó: Mészáros János
11: Egyebek

1./2022.04.26 Határozat:

Az Elnökség a rendezvény helyszínét megtekintette, és jóváhagyta, hogy a Magyar Postagalamb Sportszövetség megalakulásának 140. évfordulóját a II. Családi Napi ünnepségek keretében megünnepelje. A szervezési feladatok leosztása és a felelősök kijelölése megtörtént.

Szavazás: egyhangú

 

2./2022.04.26 Határozat

Az elnökség a Mátyók György VB. elnök előterjesztése alapján Barna Ákost (05. ), Hortai András (17.)Tompa Zsoltot (19.), Nagy-Varga Viktort (28.), Viglidán Pétert (11.), Nyitrai János (26.), Harsányi Árpádot (20.), Takács Ferencet (30.) az OVB tagjává választotta.

Szavazás: egyhangú

 

3./2022.04.26 Határozat

Az elnökség elfogadta Tóth István Kiállítási és Bíráló Bizottság elnökének beszámolóját a Romániában, Nagyváradon megrendezésre kerülő Postagalamb Olimpiára nevezés feltételeit, egyben feladatként határozta meg, hogy a Papdi Imre főtitkár közreműködésével, a szervező által előírt nevezési lapokat határidőre készítse el, és küldje meg a Román Szövetségnek, valamint gondoskodjon az érintett tenyésztők kiszállítással kapcsolatos kiértesítéséről, a szállítás technikai feltételeiről.

Szavazás: egyhangú

 

4./2022.04.26 Határozat

Az elnökség megvitatta Mihalik Csaba alelnök előterjesztését az Észak-Kelet magyarországi területen lévő postagalambász szervezetek helyzetét, döntött arról, hogy ideiglenesen 2022. évre a T-16 és T-14 egyesületek közös hivatalos versenyek lebonyolítása érdekében a 45. versenyszervezői számmal megállapodást köt, egyben hozzájárul, hogy az ukrán galambászok átszállított galambjait szállító eszközükkel közösen szállítsák. Az elnökség hozzá járul, hogy Keleti Régió Sportcentrum Sportegyesület és az Észak-II versenyszervező között létrejött együttműködési megállapodás alapján közös hivatalos versenyt rendezzenek, az egyesület egyedül megrendezett versenyi hobby versenynek minősülnek. A területen kialakult helyzet rendezése érdekében az elnökség megbízza Mihalik Csaba alelnököt, hogy az érintett felekkel vegye fel a kapcsolatot, segítse elő közös, szervezett versenyzés feltételeit biztosító szervezet megalakítását, az októberi kibővített elnökségi ülés összehívásáig.

Szavazás: egyhangú

 

5./2022.04.26 Határozat

A Sportszövetség Elnöksége az SVB. javaslatára, az OSVSZ. 8.§. 8/. pontját az alábbiak szerint módosította: (a módosított rész aláhúzással kiemelve)

8/. A startigazolás kötelezően a verseny alapdokumentációjához tartozik.

A startigazolás lehetséges módja: A szállító konténerbe, vagy a járműbe beépített GPS helymeghatározó eszköz és a minimum 1 kamerával készült videó felvétel a galambok ellátásáról az időjárásról, a start pontos időpontjáról! A galambok kirepüléséről a kocsiból!

Ezeket minden hivatalos versenyen kötelező rögzíteni. A közzétett felvételnek tartalmaznia kell:

– a galambok egyértelmű kirepülését,

– a galambok ellátását minden egyes ketrecben, vagy behajtós rendszerű felépítménynél minden egyes sorban,

– valamint a start reggelén a gépkocsivezető illetve kísérő egyidejű megjelenését.

A feleresztést követően a felépítmények körbe videózásával egyértelművé kell tenni a felépítmény ürességét.

Az eszközök út közbeni meghibásodása esetén elfogadható a helyi starter írásos igazolása, vagy a feleresztési hely 20 perces körzetében lévő üzletbe, benzinkútnál történt vásárlás számlája. De a következő versenyig el kell hárítani a hibát. Nem lehet sorozatosan meghibásodásra hivatkozni. Utánfutóra, pótkocsira külön verseny szervezésekor külön GPS és videó kamera szükséges. A startot rögzítő videó felvételt és a GPS-es adatait a Versenyszervező a VSZ. 8. § 4/. pontja szerint köteles a Sportszövetség VB. rendelkezésére bocsájtani ellenőrzés céljából. A videó felvételeket a startot követő 7 napon belül a galambom.hu eredményszámoló programon nyilvánossá kell tenni, a hozzáférést az óvási határidőig (2 év) mindenki számára biztosítani kötelező. Ezek be nem tartása a verseny Nemzeti Bajnokságból, hivatalos versenyekből (kiállításról is) történő kizárását vonhatja maga után.

A határozat a kihirdetése napjától lép hatályba.

Szavazás: egyhangú

 

6./2022. 04.26 Határozat

Az elnökség a napirendi pont megtárgyalását elnapolta, a későbbi előterjesztés elkészítése során írásban, elektronikus úton szavaz.

Szavazás: egyhangú

 

7./2022.04.26 Határozat

Az elnökség jóváhagyta a Benzing Cég által küldött árajánlatát, a „My Pigons” eredményszámoló program fejlesztésére, kettős-többes tagság elektronikus felületen történő kezelése érdekében, hogy az adott versenyző eredménye annál a versenyszervezőnél jelenjen meg, ahol versenyengedélyt váltotta. A fejlesztés és használat határideje 2022. május 10.

Szavazás: egyhangú

 

8./2022.04.26 Határozat

A Sportszövetség Elnöksége megvitatta a portugáliai Mirában megrendezésre kerülő fiatal galambok Világ-, és Európa Bajnoki megváltoztatott új kiírási feltételét, ezért a részt venni szándékozó tenyésztők egyéni költségviselése mellett szervezi a részvételt, a versenyszervezők kiértesítésével.

Szavazás: egyhangú

 

9./2022.04.26 Határozat

Az F.C.I. felhívására, a Sportszövetség kiértesítette a Versenyszervezőket az ukrán galambászok megsegítése érdekében támogatások gyűjtésére, több versenyszervező támogatást fizetett be a bankszámlára, melyet a Sportszövetség elkülönített alapként kezel, és a területen kialakult háborús válsághelyzet áttekintését követő, leghatékonyabb, célzottan az érintetteket segítő megoldás megtalálásáig, az októberi kibővített elnökség napirendjére tűzi.

Szavazás: egyhangú

10/2022.04.26 határozat

Az elnökség áttekintette a versenyszervezőkkel kötendő megállapodásokat, és jóváhagyta a megállapodások kiküldését a hivatalos versenyek lebonyolítása érdekében.

Szavazás: egyhangú

A kiadmány hiteléül 

Papdi Imre
Főtitkár sk.