Magyar Nemzeti Bajnokság 2023 – módosítások –

Közlemény

A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége 2023.03.07-én tartott ülésén a Magyar Nemzeti Bajnokság 2023. évi kiírásában az alábbi módosításokról döntött:

A Versenyszervezők által benyújtott régió-megállapodások alapján az Elnökség 3 tárgyban módosítja, illetve kiegészíti a 2023.01.27-i ülésén a II./2023.01.27. számú határozatában elfogadott 2023. évi NB. kiírást.

  1. Az előzetesen tervezett 5 régió helyett a versenyszervezők megállapodásai alapján 7 régió kerül kialakításra a hosszútávú versenyeken, illetve a Szuper Kupa Bajnokságban. Az alapvető minimum létszámok változatlanok maradnak. (2 versenyszervező, 100 résztvevő tenyésztő, 1500 galamb.) A változtatás miatt az érintett díjazások átdolgozásra kerülnek. A kialakult régiókat, a bennük résztvevő szervezeteket és a versenyek időpontját, valamint a feleresztési helyeket az alábbi táblázat tartalmazza.
  1. A nemzeti MARATON versenyben (Rostock), a Magyar Nemzeti Maraton Bajnokságokban (csapat és ász galamb) az alsó távhatárt az eredetei kiírástól eltérően 750 km-ben határozta meg az Elnökség és elrendelte minden érintett kiírás átdolgozását ennek megfelelően.
  2. Döntött továbbá az Elnökség arról, hogy a Rostock-ból 2023.07.22-én megrendezendő Nemzeti Maraton versenyen, alanyi jogon minden olyan tagunk, aki 2023. évre versenyengedélyt váltott és szabályosan alap-nevezte galambjait, 1 db. galambbal, költség megfizetése nélkül részt vehet. Aki több galambot küld, annak is 1 galamb ingyenes! A szállítás központi szervezésű. A részvétel feltétele, hogy a küldeni szándékozó tenyésztők saját versenyszervezőjüknél (kerület) legkésőbb 2023.07.10-ig bejelentsék az általuk küldendő darabszámot. Ennek hiányában a versenyen nem tudnak részt venni!

 Az Elnökség elrendelte a fenti módosítások azonnali közzétételét.

A módosításokat be kell illeszteni az eredeti kiírásba, majd azt teljes terjedelmében közzé kell tenni 15 napon belül a Sportszövetség honlapján.

Budapest, 2023.03.09.

Magyar Postagalamb Sportszövetség
Elnökség

A hozzászólások le vannak tiltva.