Jegyzőkönyv kivonat elnökségi ülésről 2022.04.26.

Magyar Postagalamb Sportszövetség
1076 Budapest, Verseny u.14.

Jegyzőkönyv kivonat

elnökségi ülésről
2022.04.26. 10 óra
Új Tanya Csárda, 6055, Felsőlajos, Közös 150.
GPS: N:47°-17’- 3,11’’ , E:19°-30’-21,00’’

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.

Hegyi György köszönti a megjelenteket, megállapítja, az elnökségi ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Papdi Imrét. A jelenlévők Papdi Imrét egyhangúlag elfogadják jegyzőkönyvvezetőnek.
Hitelesítőnek javasolja Garaczi Jánost és Mátyók Györgyöt. A jelenlévők egyhangúlag elfogadják Garaczi  Jánost és Mátyók Györgyöt hitelesítőnek.

 

Napirendi pontok:

1: A 2. Családi Nap Lajosmizse rendezvény helyszínének bejárása
2: VB elnöki tájékoztató(kik lesznek a tagok, mikor lesz alakuló ülés?)
előadó: Mátyók György
3: Az Országos Bíráló Bizottság beszámolója az olimpiai részvételről
előadó: Tóth István
4: Az T-14-T-16, versenyzési lehetősége
előadó: Mihalik Csaba
5: OSVSZ módosítása, javaslat a 10napos óvási határidőre
előadó: Mátyók György
:Tóth István
6: Benzing hozzájárulás aktuális állapota
előadó: Mészáros János
7: Kettős tagság problémaköre, aktuális állapota
előadó: Papdi Imre
8: Fiatal galamb VB, fiatal galamb Európabajnoksági részvétel, nevezés (Mira)
előadó: Mihalik Csaba
: Papdi Imre
9: FCI javaslat az Ukrán galambászok támogatására (1 euró/fő), befizetések állapota
előadó: Papdi Imre
10: Versenyszervezői megállapodások kérdése
előadó: Mészáros János
11: Egyebek

1./2022.04.26 Határozat:

Az Elnökség a rendezvény helyszínét megtekintette, és jóváhagyta, hogy a Magyar Postagalamb Sportszövetség megalakulásának 140. évfordulóját a II. Családi Napi ünnepségek keretében megünnepelje. A szervezési feladatok leosztása és a felelősök kijelölése megtörtént.

Szavazás: egyhangú

 

2./2022.04.26 Határozat

Az elnökség a Mátyók György VB. elnök előterjesztése alapján Barna Ákost (05. ), Hortai András (17.)Tompa Zsoltot (19.), Nagy-Varga Viktort (28.), Viglidán Pétert (11.), Nyitrai János (26.), Harsányi Árpádot (20.), Takács Ferencet (30.) az OVB tagjává választotta.

Szavazás: egyhangú

 

3./2022.04.26 Határozat

Az elnökség elfogadta Tóth István Kiállítási és Bíráló Bizottság elnökének beszámolóját a Romániában, Nagyváradon megrendezésre kerülő Postagalamb Olimpiára nevezés feltételeit, egyben feladatként határozta meg, hogy a Papdi Imre főtitkár közreműködésével, a szervező által előírt nevezési lapokat határidőre készítse el, és küldje meg a Román Szövetségnek, valamint gondoskodjon az érintett tenyésztők kiszállítással kapcsolatos kiértesítéséről, a szállítás technikai feltételeiről.

Szavazás: egyhangú

 

4./2022.04.26 Határozat

Az elnökség megvitatta Mihalik Csaba alelnök előterjesztését az Észak-Kelet magyarországi területen lévő postagalambász szervezetek helyzetét, döntött arról, hogy ideiglenesen 2022. évre a T-16 és T-14 egyesületek közös hivatalos versenyek lebonyolítása érdekében a 45. versenyszervezői számmal megállapodást köt, egyben hozzájárul, hogy az ukrán galambászok átszállított galambjait szállító eszközükkel közösen szállítsák. Az elnökség hozzá járul, hogy Keleti Régió Sportcentrum Sportegyesület és az Észak-II versenyszervező között létrejött együttműködési megállapodás alapján közös hivatalos versenyt rendezzenek, az egyesület egyedül megrendezett versenyi hobby versenynek minősülnek. A területen kialakult helyzet rendezése érdekében az elnökség megbízza Mihalik Csaba alelnököt, hogy az érintett felekkel vegye fel a kapcsolatot, segítse elő közös, szervezett versenyzés feltételeit biztosító szervezet megalakítását, az októberi kibővített elnökségi ülés összehívásáig.

Szavazás: egyhangú

 

5./2022.04.26 Határozat

A Sportszövetség Elnöksége az SVB. javaslatára, az OSVSZ. 8.§. 8/. pontját az alábbiak szerint módosította: (a módosított rész aláhúzással kiemelve)

8/. A startigazolás kötelezően a verseny alapdokumentációjához tartozik.

A startigazolás lehetséges módja: A szállító konténerbe, vagy a járműbe beépített GPS helymeghatározó eszköz és a minimum 1 kamerával készült videó felvétel a galambok ellátásáról az időjárásról, a start pontos időpontjáról! A galambok kirepüléséről a kocsiból!

Ezeket minden hivatalos versenyen kötelező rögzíteni. A közzétett felvételnek tartalmaznia kell:

– a galambok egyértelmű kirepülését,

– a galambok ellátását minden egyes ketrecben, vagy behajtós rendszerű felépítménynél minden egyes sorban,

– valamint a start reggelén a gépkocsivezető illetve kísérő egyidejű megjelenését.

A feleresztést követően a felépítmények körbe videózásával egyértelművé kell tenni a felépítmény ürességét.

Az eszközök út közbeni meghibásodása esetén elfogadható a helyi starter írásos igazolása, vagy a feleresztési hely 20 perces körzetében lévő üzletbe, benzinkútnál történt vásárlás számlája. De a következő versenyig el kell hárítani a hibát. Nem lehet sorozatosan meghibásodásra hivatkozni. Utánfutóra, pótkocsira külön verseny szervezésekor külön GPS és videó kamera szükséges. A startot rögzítő videó felvételt és a GPS-es adatait a Versenyszervező a VSZ. 8. § 4/. pontja szerint köteles a Sportszövetség VB. rendelkezésére bocsájtani ellenőrzés céljából. A videó felvételeket a startot követő 7 napon belül a galambom.hu eredményszámoló programon nyilvánossá kell tenni, a hozzáférést az óvási határidőig (2 év) mindenki számára biztosítani kötelező. Ezek be nem tartása a verseny Nemzeti Bajnokságból, hivatalos versenyekből (kiállításról is) történő kizárását vonhatja maga után.

A határozat a kihirdetése napjától lép hatályba.

Szavazás: egyhangú

 

6./2022. 04.26 Határozat

Az elnökség a napirendi pont megtárgyalását elnapolta, a későbbi előterjesztés elkészítése során írásban, elektronikus úton szavaz.

Szavazás: egyhangú

 

7./2022.04.26 Határozat

Az elnökség jóváhagyta a Benzing Cég által küldött árajánlatát, a „My Pigons” eredményszámoló program fejlesztésére, kettős-többes tagság elektronikus felületen történő kezelése érdekében, hogy az adott versenyző eredménye annál a versenyszervezőnél jelenjen meg, ahol versenyengedélyt váltotta. A fejlesztés és használat határideje 2022. május 10.

Szavazás: egyhangú

 

8./2022.04.26 Határozat

A Sportszövetség Elnöksége megvitatta a portugáliai Mirában megrendezésre kerülő fiatal galambok Világ-, és Európa Bajnoki megváltoztatott új kiírási feltételét, ezért a részt venni szándékozó tenyésztők egyéni költségviselése mellett szervezi a részvételt, a versenyszervezők kiértesítésével.

Szavazás: egyhangú

 

9./2022.04.26 Határozat

Az F.C.I. felhívására, a Sportszövetség kiértesítette a Versenyszervezőket az ukrán galambászok megsegítése érdekében támogatások gyűjtésére, több versenyszervező támogatást fizetett be a bankszámlára, melyet a Sportszövetség elkülönített alapként kezel, és a területen kialakult háborús válsághelyzet áttekintését követő, leghatékonyabb, célzottan az érintetteket segítő megoldás megtalálásáig, az októberi kibővített elnökség napirendjére tűzi.

Szavazás: egyhangú

10/2022.04.26 határozat

Az elnökség áttekintette a versenyszervezőkkel kötendő megállapodásokat, és jóváhagyta a megállapodások kiküldését a hivatalos versenyek lebonyolítása érdekében.

Szavazás: egyhangú

A kiadmány hiteléül 

Papdi Imre
Főtitkár sk.

A hozzászólások le vannak tiltva.