A Magyar Postagalamb Sportszövetség közleménye a Derby Klub hivatalos versenyeivel kapcsolatban

A MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYE A DERBY KLUB HIVATALOS VERSENYEIVEL KAPCSOLATBAN 2019.06.03.

A Sportszövetség Elnöksége és Verseny Bizottsága reagálva a Derby Klub mai napon (2019.06.03.) közzétett nyilatkozatára, melyben a klub és a Sportszövetség közötti – a Derby Klub hivatalos versenyit illető – együttműködés jelen helyzetéért a Szövetséget teszi felelőssé, az alábbi nyilatkozatot teszi:

A különféle szóbeszédek, félremagyarázások elkerülése miatt kiemelten fontosnak tartjuk a magyar galambász társadalom pontos tájékoztatását. Tesszük mindezt indulatoktól mentesen, a tényekre szorítkozva. Szövetségünk új vezetése tiszta lappal kezdte működését és azon vagyunk, hogy ez így is maradjon.

A Derby Klub 2019.06.03-án megjelent nyilatkozatának valóság tartalma nagyon csekély! Pontról – pontra, dokumentumokkal tudjuk alátámasztani ezt. Ezért közzétesszük a Sportszövetség és a Derby közötti levelezést, a pontos időpontok megjelölésével.

Az Elnökség Mészáros János elnökségi tagot bízta meg a kapcsolattartással. Úgy ítéltük meg, hogy az ő szabályismerete és köztudomásúan korrekt versenyszervezői múltja alkalmassá teszi erre. Sajnáljuk, hogy a Derby Klub vezetőinek az ő személyéhez – mint írják – nincs bizalma. Azért megjegyeznénk, hogy Mészáros János kezdeményezte a Derby 2019. évi versenyeinek hivatalossá tételét és a tárgyalások során ő szerkesztette meg azt a megállapodást, mely a Derby számára is elfogadható volt és aláírták azt.

Előzetesen összefoglalva a történet:

2019.április 07-én Mészáros János az Elnökség megbízásából levelet intézett Dr.Gotthard Lászlóhoz, melyben a Sportszövetség és a Derby Klub együttműködési lehetőségeit írta le a Klub Hivatalos versenyszervezői státuszának elnyerése céljából. (Melléklet: 001 Levél Dr. Gotthard Lászlónak a Klub hivatalos versenyszervező lehetőségeiről, a megállapodás előkészítéséről.) A Derby Klub Elnöke ezek után telefonon történt megbeszélés után kérte a megállapodás tervezetet.

 

2019. április 11. Átküldésre került a megállapodás tervezet. (Mellékletek: 002 Megállapodás Derby 2019., 003 Dr. Gotthard válaszlevele 2019.04.11.)

 

2019. április 29. (18 nappal a tervezet kiküldése után) Gotthard Dr. levele Gál Ottó VB. elnökhöz, melyben módosításokat kér a megállapodásban. (Melléklet: 004. Dr. Gotthard e-mail 2019.04.29.)

 

A Sportszövetség Elnöksége és VB. elnöke megtárgyalta, Mészáros János elkészítette a módosított tervezetet, majd az Elnökség jóváhagyása után 2019.05.03-án (4 nappal az észrevételezés után) elküldte Dr. Gotthard László E-mail címére. (Mellékletek: 005. Módosított megállapodás, 006. kísérőlevél.)

 

Dr. Gotthard László még aznap visszaküldte válaszlevelét és az aláírt módosított megállapodást. (Melléklet: 007 levél, 008 aláírt megállapodás)

 

Ezek után elindult a szezon, ám május végén többen is feltették a kérdést, hogy a Derby Klubnak miért nem kerülnek fel a galambom.hu-ra a hivatalos versenyeredményei?

Mivel a megállapodás megszületett, már csak élni kellett volna a lehetőséggel. A Derby nem élt vele.

2019.05.28-án Hegyi György Elnök Úr levélben hívta fel Dr. Gotthard László figyelmét a hiányosságokra és jelezte, hogy a megállapodás és a Sportszabályzat szerinti előírásokat követve, a Klub azon versenyei, ahol a nem lettek betartva a szabályok szerinti határidők és kötelezettségek, törlésre kerülnek a galambom.hu-ról. (Mellékletek: 009010. Hegyi György levele 1-2 oldal.)

Erre a levélre a Derby Elnökétől válasz nem érkezett.

 

2019.05.31-én 09.25-kor e-mail érkezett a Derby adminjától, melyben az alapnevezések és a feltöltési lehetőségek feloldását kéri, némi magyarázkodás kíséretében. (Melléklet: 011. e-mail Deák Ervintől)

Még aznap a VB. és az Elnökség áttekintette az ügyet és döntést hozott, melyet ugyan csak még aznap 21 óra 13 perckor meg is válaszoltunk, alapos indoklással. (melléklet: 012 Válasz Deák Ervinnek)

Ezek után jelent meg a Derby honlapján a Gotthard Dr. által jegyzett nyilatkozat, melyben a Sportszövetséget próbálja meg felelőssé tenni a Derby mulasztásaiért. (013 Derby közlemény)

A felvetett problémák közül néhányra válaszolnánk, illetve tennénk fel kérdéseket.

Gotthard Úr szerint:

„Az alapnevezéseket nagyon sokáig nem tudtuk felvinni, mert a galambom.hu oldalon a több egyesületben versenyző dúcok adatai blokkolva voltak.”

Valójában a Derby adatbázis május 30-ig hozzáférhető volt, fel tudták volna vinni az alapnevezéseket. „Blokkolásról” szó sem volt. A galambom.hu egyik tulajdonsága, hogy pontosan „naplóz” minden beavatkozást, tehát bizonyítható minden!

 

Gotthard Úr szerint:

„Alapnevezés nélkül pedig nincs eredmény. Ezt közöltük is a Szövetséggel,. Választ írásban szokás szerint nem kaptunk. Az eredményszámolónk telefonon egyeztetett a szövetségi irodában elérhető hölggyel, látszólag eredménytelenül.”

Az irodában dolgozó hölgyeknek nem feladatuk és nem jogkörük az eredményszámoló program kezelése. Ha írásban érkezett kérés, akkor azt nem a megfelelő személynek küldte a Derby.

 

Gotthard Úr szerint:

„Normálisan működő kommunikáció esetében ezeket a kérdéseket 1-2 telefonhívással meg lehet oldani. A Szövetséggel ez nem működik. Az elnökséghez intézett, kérdést tartalmazó E-mailekre egyáltalán nem, vagy több mint egy hónap késéssel érkezik válasz.”

Mint a fentiekből is kitűnik célravezetőbb az írásos kommunikáció. Annak nyoma van és nem letagadható. A levelezések időpontjait azért tüntettük fel, mert jól jelzi, hogy valójában a szövetségi apparátus a lehető legrövidebb időn belül reagált a megkeresésekre.

Gotthard Úr szerint:

„A Szövetség a május 24/25 versenyeket már a rákövetkező csütörtökön törölte, azokat az eredményeket se tudtuk feltölteni.”

Ezek a versenyek a galambom.hu-n a Derby által nem lettek más időpontra módosítva. Az eredeti időpont szerint pedig túl voltak a 8 napos feltöltési előíráson.

Gotthard Úr szerint:

„A Szövetség a május 24/25 versenyeket négy napra rá még bőven határidőn belül törölte, az eredményfeltöltést megtiltotta. Kértük E-mailben a javítást, na erre Mészáros János tollából érkezett válasz: Nem.”

Külön erre a hétvégére vonatkozóan nem érkezett kérés, így bizonyosan nem is volt nemleges válasz.

A fentiekkel kapcsolatos teljes levelezés olvasható a honlapon.

 

Idézet a két szervezet között kötött megállapodásból:

A versenyszervező vállalja, hogy:

  1. A tevékenységével kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tesz, egyben tudomásul veszi azt a felelősséget, hogy a számára előírt kötelezettségek határidőre és az előírt adattartalommal történő teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazható sportszövetségi szankciók által (pl.: a határidők betartása, nevezés el nem fogadása, versenyből való kizárás, eredmény el nem ismerése) az általa szervezett versenyeken résztvevő tagjainak okoz hátrányt.

  2. A versenyszervező tudomásul veszi, hogy az általa szervezett bármely verseny csak abban az esetben minősül hivatalos versenynek, ha az mindenben megfelel a Magyar Postagalamb Sportszövetség hatályos Versenyszabályzatában foglalt előírásoknak, valamint a nemzeti versenykiírásban és mellékletében is közzétett kritériumoknak, kivéve a következőket: 2019. évben Versenyszervező által nyílt versenyként kiírt és megrendezett versenyek tekintetében a Versenyszabályzat 8 § /a. pont 2. bekezdésben rögzítetteket nem kell alkalmazni, de hivatalos lista csak a szabályzatokban és a Sportszövetség által megjelentett kiírásokban foglaltaknak megfelelő résztvevők eredményeiből készíthető. (A szállítmányban hivatalos és nem hivatalos versenyre benevezett és gyűrűzött galamb lehet, az adott versenyre nem nevezett galamb viszont nem.) Különös tekintettel a hivatalos versenyen résztvevő tagok nyilvántartására, a határidők betartására. (nevezések leadása, feltöltése, versenyengedélyek váltása, befizetése, versenyadatok feltöltése a galambom.hu-ra, ellenőrizhetőség lehetővé tétele a versenyszezon minden fázisában, az előírt saját ellenőrzések betartása, dokumentálása, a szállító járművek gps adataihoz való hozzáférés folyamatos biztosítása a Sportszövetség VB. számára)

 

Zárszóként fontosnak tartom leírni: A választások és a szezon megkezdése között nagyon rövid idő állt rendelkezésre az új vezetők beilleszkedésére. Ma már úgy ítélem meg, hogy a vártnál zökkenő mentesebb volt az átmenet. Sok még a tenni való. Terveink szerint a jövőben nagyobb figyelmet fordítunk a tagság felé való kommunikációra, ide értve a szabálymódosítások, a szervezeti élet, a különféle szintű vezetők munkájának megismertetése és a szaklap minőségi átalakítása ügyében folytatott munkát is.

A Sportszövetség vezetése szabálykövető magatartást folytat és azt mindenkitől el is várja.

Reméljük, hogy a Derby Klub is mindent megtesz a jövőben, hogy a náluk röptető sporttársaknak lehetősége legyen hivatalos versenyeken minél jobb eredményt elérni.

 

Budapest, 2019.06.03.

Sporttársi üdvözlettel:

Hegyi György
Elnök

 

A hozzászólások le vannak tiltva.