Eredményszámolás megújulva: galambom.hu

galambom.hu logója-700A Magyar Postagalamb Sportszövetség 2006-tól egységes eredményszámoló rendszert vezetett be, amely 10 éven keresztül biztosította a tagszövetségi – nemzeti listákat és egyéb összesítéseket. A technikai feltételek és lehetőségek azonban változtak és változtatni kellett a sportszövetségnek is.

Nem volt tovább tartható a tagszövetségenként egy emberre, az „eredményszámolóra” támaszkodó rendszer, mert a 10 éve felépített elképzelés és munkafolyamat korlátai megakadályozták a továbblépést, a modernizációt.

Hosszas erőfeszítések árán, 2015 őszén elindult a galambom.hu internetes címen található rendszerünk, amely egy bárki számára elérhető, a postagalambok, postagalambászok nyilvántartására, eredmények számítására és közzétételére szolgáló online felület. A 24 órában használható és böngészhető számítógépről, tabletről vagy telefonról.

Nagyon sok funkciója már most használható és van számos egyéb dolog, amely a tervek között szerepel és reményeink szerint hamarosan megjelenik majd a rendszerben. Természetesen legfontosabb a postagalamb versenyek értékeléseinek, eredményeinek elkészítése, listázása, statisztikai kimutatások, térképes megjelenítések könnyű és átlátható elérhetősége.

galambomcímlapA rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a szövetség tagjai kezeljék, elemezzék saját versenygalambjaik adatait, eredményeit, beletekinthessenek társaik állományának, teljesítményének adataiba. Rendelkezésre áll továbbá dúctávolságok, feleresztési helyek, alapnevezések, a tagnyilvántartás alapvető adatainak listázása. A berepült galambok kezelése, jelentése kiegészül egy nagyon hasznos funkcióval, mert a benevezett gyűrűszám adatokban való sikeres találat esetén a bejelentő és a tulajdonos e-mail értesítést kap az adott galambról.

Természetesen vannak dolgok, amelyek a korábbi programokon vagy a szövetségi nyilvántartáson keresztül többé-kevésbé eddig is működtek, de ettől az évtől kezdve bárki számára, többnyire szabadon elérhetőek és használhatóak.

Regisztráció

A galambom.hu oldalon e-mail cím megadásával regisztrációra van lehetősége a leendő felhasználónak. Természetesen ez nem kötelező, mert az alapvető funkciók, pl. alapnevezés, versenyprogram, feleresztési idő, eredmények, feleresztési helyek eléréséhez nem szükséges.

regisztrációMégis ajánlott a regisztráció, mert a postagalambász tagok, amennyiben regisztrálnak és párosítják létrehozott felhasználói fiókjukat a tagnyilvántartási adattal, akkor saját galambjaikat is tudják kezelni a’Galambjaim’ menüpont alatt és folyamatosan láthatják azok szezonbeli teljesítményét, összesített értékeléseit. A berepült galambok kereséséhez, megtalálásához is sokkal nagyobb segítséget nyújt a regisztráció megléte.

Kétféle felhasználó

Alapvetően kétfelé lehet osztani a felhasználók körét. A legtöbb postagalambász a listákat, kimutatásokat és a már fent említett egyéb lehetőségeket tudja használni, böngészni. Emellett szükség van olyanokra is, akik a versenyek kiértékeléséhez nélkülözhetetlen adatokat kezelnek és megfelelő jogosultsággal „beengednek” a rendszerbe.

2015-ig minden tagszövetségnek volt egy eredményszámolója, akihez papíralapon befutott minden egyes versenydokumentum, amelyet felrögzítettek és elkészítették az értékeléseket, azokat listába rendezték majd közzétették.

Mostantól a versenyeket szervező kerületek, versenyklubok versenybizottságának jóváhagyása mellett kiadott jogosultságokkal többen kezelhetnek, írhatnak be vagy módosíthatnak jellemzően versenyadatokat.

Melyek ezek?
– szervezeti adminisztrátor: minden kerületi tag alapnevezését, eredményfelvitelét, értékelését kezelheti, a szezon előtt felviszi a tervezett versenyprogramot és a hivatalos értékelési formákat,
– egyesületi adminisztrátor: minden egyesületi tag eredményfelvitelét kezelheti,
– alapnevezést végző adminisztrátor: egy vagy több egyesület alapnevezését tudja felvinni, módosítani,
– versenyek elkezdésének kezelője: beírva a feleresztési időt és egy tájékoztató jellegű indult létszámot, elindít egy versenyt, amellyel az adatbevitel időszaka is elkezdődik,
– élgalambok jelentésének joga: élgalambot rögzíthet a rendszerben, amelyek azonnal láthatóvá válnak bárki számára.

Hogyan lehet ilyen jogosultságot kapni? Írásban kell kérni az info@galambom.hu címre küldött kéréssel. Kerületi adminisztrátori jogokhoz az adott kerület jóváhagyása is szükséges. Azt, hogy egy szervezetnél ki milyen jogosultsággal rendelkezik, bárki megnézheti az adott kerület eredményoldalán.

Alapnevezések kezelése

A versenyzők nagy része ma már elektronikus órát használ, amelyeknél az alapnevezés a tenyésztői adatokon kívül a gyűrűszámok és az elektronikus versenygyűrűk (chipek) összerendelését tartalmazza, meghatározott sorrendben.

alapnevezésA galambom.hu a legtöbb elektronikus óra alapnevezési adatait tudja fogadni, emellett az adminisztrátorok a hagyományos órával rendelkezők alapnevezését is át tudják venni egy rendezett excel fájlból vagy kézzel tudják azokat rögzíteni. Bárki, bárkinek megnézheti az aktuális alapnevezését az oldalon.

Eredményszámolás

A fentiekben többször elhangzott már, hogy az eddigi eredményszámoló programokkal szemben a galambom.hu oldalt bárki elérheti és ebben van igazából a mi lehetőségünk, a gyorsaság, az átláthatóság, a modern listakészítés.

Egyesületi vagy kerületi szinten lehet versenyadatokat küldeni és beemelni vagy beírni. Itt merül fel a sokat elhangzott kérdés, hogy ezentúl minden egyesületnek elektronikusan kell-e felvinni vagy továbbítani majd a versenyek adatait?

Ez természetesen nem így van, hiszen számtalan hagyományos órával versenyző sporttárs van, vagy olyan egyesületek, ahol ugyan elektronikus órát használnak, de nincs meg a lehetőségük vagy alapvető számítógépes tudásuk ahhoz, hogy versenyadatokat elektronikusan kezeljenek. Továbbra is lehet akár egy emberre is bízni a versenydokumentumok teljes kézi felvitelével, ahogy eddig is volt. A lehetőség azonban adott más módszerekre és a gyorsabb listakészítés általános igénye is nagyon erős.

Alapvetően három lehetőség van versenyadatok felvitelére:

1. Az egyesületek, gyűjtőhelyek saját tagjaik kiolvasott elektromos óraadatait a bontást követően, feltöltik a programba, a hagyományos órával versenyzőkét kézi beírással rögzítik. Ehhez a módszerhez a bontás helyén számítógépre, valamint (mobil) internet kapcsolatra van szükség. A bontást követően a versenyórákban lévő érkezési adatokat ki kell olvasni, számítógépre menteni és feltölteni az adott versenyhez. Az egyes óratípusok adatkiolvasása némileg eltérő módon lehetséges, ennek módját, leírását az órák forgalmazói és a szövetség is közzéteszi április elején.

2. Kiolvassák az óraadatokat, de nem töltik fel, hanem elküldik egy kerületi adminisztrátornak.  Gyakorlatilag az eljárás lényege ugyanaz: ki kell olvasni és menteni az órák versenyadatait. Amennyiben az egyesület helyben nem tudja, nincs lehetősége az adatok feltöltésére vagy a versenykerület úgy dönt, hogy egy személyre (adminisztrátorra) bízza a versenyadatok kezelését, akkor számára a bontást követően az egyesületből vagy otthonról, e-mailben el kell juttatni az adatcsomagokat.

3. Minden kinyomtatott versenydokumentumot papíralapon elküldenek a kerületi adminisztrátornak.  Továbbra is megvan annak a lehetősége, hogy az eddigi módon, a kinyomtatott versenydokumentumok adatainak kézi rögzítésével kerüljenek be az adatok a rendszerbe.

Az elküldött érkezési adatok alapján, a meghatározott értékelési módok szerint készülnek el a listák. Fontos a beküldési határidők betartása (pl. a versenyt követő szerda vagy csütörtök éjfél.) A határidő után küldött adatokat nem fogadja a program, utólag beleírni nem lehet!

Listák

Az elmúlt évtizedek eredményszámoló programjai nagy gondot fordítottak az eredményadatok listákon való megjelentetésére oly módon, hogy lehetőleg minél több információ látszódjon a lehető legkevesebb helyet felhasználva a papírokon. Erre azért volt szükség, mert a tagoknak papír alapon kellett eljuttatni a listát, más lehetőség nem is volt erre. Internethasználat vagy nem volt vagy volt már, de a használata csekély számban volt jellemző a postagalambászok között.

Természetesen nem szűnik meg egyik napról a másikra annak az igénye, hogy nyomtatható legyen egy-egy lista, bajnokság vagy kimutatás, de a galambom.hu más módon, eltérő struktúrában jeleníti meg számunkra egy-egy verseny értékeléseit.

Az eredmények oldalon az egyes versenykerületek neve alatt található a versenyprogram és az út nevére kattintva nyílnak meg a versenyhez tartozó értékelési formák megjelenítésének lehetőségei az alapvető statisztikai adatokkal.

bajnokságÉrtékelésnek hívjuk a kerületi, röpcsoporti, egyesületi listákat vagy ugyanezeket eltérő csapatbeállításokkal vagy pontosztási módokkal.

A „Hivatalos eredmény” címszó alatt található minden olyan értékelés, amely országos összesítésben vesz részt (Nemzeti Bajnokság értékelései, kiállítási kategóriákba számító eredmények). Ezeket az eredményeket a versenykerület által meghatározott egyféle pontszámítási móddal, bármilyen befutóval, csak 20 %-os listával lehet itt szerepeltetni.

Minden egyéb értékelést, amely 20 % feletti listát, másféle pontosztási rendszert, más csapatbefutós beállítást tartalmaz, az „Egyedi eredmények” rész alatt lehet megtalálni.

A listák megjelenítésekor van számos olyan kisegítő funkció, amely térképes megjelenítéssel vagy statisztikai adatokkal segíti az eredmények közötti tájékozódást. Az eddigi listaképek, megjelenítésekhez képest kötöttebb, szabályozottabb az eredmények elérhetősége, de erre mindenképpen szükség van annak érdekében, hogy egységesen, mindenki számára egyértelműen meghatározott helyen találjunk meg dolgokat és kapjuk meg annak lehetőségét, hogy az országos értékelések folyamatosan elérhetők legyenek.

nb lista

Az országos értékelések és a versenykerületek közötti összefésült listák is az eredmény oldalon találhatók meg.

Hibák

Nagyon sok funkció működik már ebben az új rendszerben és van számos olyan, amelyet tervezünk vagy elkezdünk kialakítani azért, hogy minél jobb és könnyebb legyen eredményeink elérése.

Hiba, javítani való mindig lehet és lesz is. Eddig is volt, csak kevesen látták, mert az adatok kezelése, az eredmények számolása, a hibák javítása egy szűkebb csoport (15-20 fő) feladata volt. Ezen a felületen minden látszik, mindenki hozzá tud és hozzá is kell tennie azért, hogy gyorsan és a lehető legpontosabban megkapjuk, hozzájussunk galambjaink elért eredményeihez.

Ehhez kívánok mindenkinek sok-sok erőt. lelkesedést, türelmet, kitartást és mindenekelőtt jó versenyzést! (Pethő Attila, a Magyar Postagalamb Sportszövetség főtitkára)

A hozzászólások le vannak tiltva.